Tlač a väzba

  • Realizujeme tlač notových materiálov na rôzne druhy, hrúbky a veľkosti papiera (od A5 po A3)
  • Ponúkame variabilnú väzba notových materiálov, prispôsobenú konkrétnym podmienkam použitia – štúdiová nahrávka (redukovaná hlučnosť otáčania strán) a pod.
  • Vydavateľom poskytujeme sadzbu, zalomenie a Layout dizajn celých publikácii (vrátane publikácii s textom a notovými príkladmi)

Tešíme sa na spoluprácu

KONTAKT


SADZBA NÔT

OPERATÍVNA NOTOGRAFIA

NOTÁCIA Z NAHRÁVKY

TRANSKRIPCIA DIEL

NOTOGRAFICKÝ SERVIS

TLAČ A VÄZBA