Operatívna notografia

  • Využite naše nadštandardné notografické služby ako súčasť profesionálneho zabezpečenia premiérovej realizácie hudobných a hudobno-dramatických projektov (koncertná premiéra, štúdiová nahrávka)
  • Permanentná prítomnosť notografa na skúškach a pri štúdiovom nahrávaní
  • Okamžité zapracovanie požadovaných zmien do partitúry a partov, a následná tlač upravených notových materiálov priamo na mieste realizácie

Tešíme sa na spoluprácu

KONTAKT


SADZBA NÔT

OPERATÍVNA NOTOGRAFIA

NOTÁCIA Z NAHRÁVKY

TRANSKRIPCIA DIEL

NOTOGRAFICKÝ SERVIS

TLAČ A VÄZBA