Notografia – Naša ponuka

Už 20 rokov zabezpečujeme profesionálnu sadzbu nôt a notografické služby pre široké spektrum klientov – vydavateľstva, kultúrne inštitúcie, školstvo, produkčné spoločnosti, skladateľov, hudobné telesá, sólistov a mnoho ďalších.

Naša práca rešpektuje, okrem individuálnych požiadaviek klientov, všetky notografické štandardy a náročné pravidla notopisu, ktoré sa opierajú o profesionalitu nášho tímu. Hudobno-teoretické vzdelanie, kompozičná a interpretačná prax našich notografov sú zárukou porozumenia akéhokoľvek hudobnému textu, korektnej sadzby a správnosti notácie.

Realizujeme projekty, ktoré zahŕňajú sadzbu od jednohlasných ľudových piesní až po rozsiahle orchestrálne partitúry a náročné grafické notácie.

Okrem kvalitného printového výstupu vám spracovaný projekt dodáme aj v požadovanom digitálnom formáte.

  • Formáty pre ďalšie spracovanie (rozpis partov, extrakcia, korektúry, zvukový výstup, upgrade, konverzia a pod.): SIB, MUS, MID
  • Formáty pre šírenie diela a publikovanie (online distribúcia, internetová prezentácia, elektronická komunikácia, archivácia prostredníctvom digitálnych médií a pod): PDF, EPS, BMP, JPEG, TIFF, SVG, HTML, EPUB