Notografický servis

  • Formátovanie a revízie partitúr dodaných v digitálnom formáte pre potreby tlače, vydania a pod.
  • Extrakcia a formátovanie orchestrálnych partov
  • Transpozície diel do iných tónin
  • Transnotácia diel zo starých druhov notácie do súčasnej (mezurálna, tabulatúrna a kvadratická)
  • Revízie a korektúry diel
  • Grafický návrh a realizácia celkového Layout dizajnu pre potreby vydania notových tlačovín

Tešíme sa na spoluprácu

KONTAKT


SADZBA NÔT

OPERATÍVNA NOTOGRAFIA

NOTÁCIA Z NAHRÁVKY

TRANSKRIPCIA DIEL

NOTOGRAFICKÝ SERVIS

TLAČ A VÄZBA