Cenník

SADZBA NÔT

 • 5,-€ až 19,-€ / strana
 • Cena je závislá od grafických parametrov notovej predlohy a jej náročnosti. Cenu tiež ovplyvňuje napr. čitateľnosť predlohy.
 • Zašlite nám ukážku predlohy, počet strán a my vám obratom zašleme cenovú ponuku.

OPERATÍVNA NOTOGRAFIA

 • 15,-€ / každá začatá hodina

NOTÁCIA Z NAHRÁVKY

 • Cena dohodou

TRANSKRIPCIA DIEL

 • Cena dohodou

NOTOGRAFICKÝ SERVIS

 • Formátovanie a revízie partitúr dodaných v digitálnom formáte pre potreby tlače, vydania a pod. – 4,-€ až 9,-€ / strana (v závislosti od rozsahu a formálnych parametrov)
 • Extrakcia a formátovanie orchestrálnych partov – 3,-€ až 6,-€ / part (v závislosti od rozsahu a formálnych parametrov)
 • Transpozície diel do iných tónin – Cena dohodou
 • Transnotácia diel zo starých druhov notácie do súčasnej – Cena dohodou
 • Revízie a korektúry diel – Cena dohodou
 • Grafický návrh a realizácia celkového Layout dizajnu pre potreby vydania notových tlačovín – Cena dohodou

TLAČ A VÄZBA

 • Cena dohodou

Požiadajte nás o cenovú ponuku